SOPOCKIE OGNISKO PLASTYCZNE

ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 5-23 LATA NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Nabór uczniów do Sopockiego Ogniska Plastycznego 

na rok szkolny 2020/2021

Dzieci i młodzież, chcące uczestniczyć w zajęciach plastycznych organizowanych w Sopockim Ognisku Plastycznym (zajęciach z malarstwa, rysunku, rzeźby, grafiki warsztatowej, form użytkowych, fotografii, scenografii i innych, wykładów z historii sztuki, wyjść do muzeów i galerii, spotkań z twórcami), proszone są o wydrukowanie wniosku zamieszczonego na stronie, wypełnienie drukowanymi literami, podpisanie i przesłanie na e-mail: sop@sopot.pl w tytule wpisując: wniosek.

O przyjęcie do naszej placówki, może się ubiegać kandydat, który w danym roku szkolnym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 23 lata.

Wszystkie zajęcia w Sopockim Ognisku Plastycznym są nieodpłatne.

Osoby chcące wspierać naszą działalność, mogą wpłacać comiesięczną wpłatę 20zł na pierwsze i 10zł na kolejne dziecko na Radę Rodziców.

Rysunek i malarstwo sztalugowe


Historia sztuki-prezentacja filmów, wykłady


Rzeźba – zajęcia także dla młodzieży przygotowującej się do egzaminów do szkół artystycznych


Otwarta pracownia dla osób chcących rozwijać swoje artystyczne pasje


Rysunek i malarstwo sztalugowe- zajęcia także dla młodzieży przygotowującej się do egzaminów do szkół artystycznych
Miesięczne wpłaty na Radę Rodziców w wysokości 20 zł za pierwsze i 10 zł za każde kolejne dziecko lub dobrowolne darowizny prosimy wpłacać na rachunek w banku Millenium:

75 1160 2202 0000 0002 3220 9694

Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko dziecka, miesiąc/rok za który została wniesiona opłata.

Dziękujemy za wsparcie.


Księżycowa 3B Sopot

Oferta dla dzieci 

5-8 lat

Poniedziałek: 17:00-19:15

Scenografia  - Ewa Kuźniar-Niemkiewicz 

———————————————————————

Wtorek: 15:00-17:15

Modelowanie form przestrzennych 

- Anna Wyszomirska

17:30-19:45

Coś z niczego-modelowanie form przestrzennych - Anna Wyszomirska 

———————————————————————

Czwartek: 15:45-17:15

Zabawy kolorystyczne - Anna Wyszomirska

17:30-19:00

Zabawy malarsko- rysunkowe z elementami historii sztuki - Anna Wyszomirska 

———————————————————————

Piątek: 16:00-17:30

Zabawy rzeźbiarskie dla dzieci - Aleksandra Butowska

Oferta dla dzieci 

8-12 lat

Poniedziałek: 17:00-19:15

Scenografia - Ewa Kuźniar-Niemkiewicz 


Modelowanie form przestrzennych - Aleksandra Butowska 

———————————————————————

Środa: 17:30-19:45

Malarstwo dla dzieci

 - Ewa Kuźniar-Niemkiewicz

———————————————————————

Piątek :17:45-20:00

Grafika warsztatowa i batik

 - Ewa Kuźniar-Niemkiewicz 


18:00-20:15

Komiks - Aleksandra Butowska

Oferta dla młodzieży

11-15 lat


 Środa: 17:45-20:00 

Fotografia - Aleksandra Butowska 

———————————————————————

Piątek: 18:00-20:15

Komiks - Aleksandra Butowska


17:45-20:00

Grafika warsztatowa i batik

 - Ewa Kuźniar-Niemkiewicz

PRZEWIŃ W DÓŁ

Oferta dla młodzieży 

15-23 latWtorek: 16:15-19:15

Rysunek i malarstwo -przygotowanie do egzaminów - Ewa Kuźniar-Niemkiewicz ,


19:30-20:15 Historia sztuki-przygotowanie do egzaminów - Ewa Kuźniar-Niemkiewicz 

———————————————————————

Środa: 17:45-20:00

Fotografia - Aleksandra Butowska 


17:45-20:00 Batik i tkanina artystyczna 

- Ewa Kuźniar-Niemkiewicz 

———————————————————————

Czwartek: 17:00-20:00

Pracownia otwarta -przygotowanie do egzaminów - Ewa Kuźniar-Niemkiewicz

PRZEWIŃ W DÓŁ

SOPOCKIE OGNISKO PLASTYCZNE


Dyrektor:

Anna Wyszomirska


Nauczyciele:

Ewa Kuźniar-Niemkiewicz

Aleksandra Butowska


Księżycowa 3B Sopot

tel. (58) 551-41-14

e-mail: sop@sopot.pl 

Facebook